Producten

Het Veerkracht Expertisecentrum ontwikkelt producten voor hulpverleners en ouders gericht op het versterken van veerkracht.

Programma’s

Het Veerkracht Expertisecentrum ontwikkelt programma’s gericht op   veerkracht

Trainingen

Het Veerkracht Expertisecentrum biedt trainingen en consultaties over het cultiveren van veerkracht en het hanteren van hun producten

Iedereen heeft de potentie tot veerkracht

“In the context of exposure to significant adversity, resilience is both the capacity of individuals to navigate their way to the psychological, social, cultural, and physical resources that sustain their well-being, and their capacity individually and collectively to negotiate for these resources to be provided in culturally meaningful ways.” (see also Ungar, 2008 and Ungar, 2011).

Uit onderzoek blijkt dat iedereen de potentie heeft tot veerkracht. Hiermee bedoelen we het kunnen navigeren naar kindgerelateerde hulpbronnen en omgevingsgerelateerde hulpbronnen, die voor de persoon van belang zijn in de omgang met moeilijke gebeurtenissen. Het bevorderen van deze complexe interacties tussen de diverse hulpbronnen in het ondersteunen van veerkracht bij kinderen, jongeren en gezinnen, vormen de belangrijkste pijlers van het Veerkracht Expertisecentrum. Vanuit het Veerkracht Expertisecentrum honoreren we een mensbeeld waarbij we geloven dat we als mensheid de fundamentele opdracht hebben om met de dynamiek en complexiteit van het leven om te gaan. Het op een authentieke wijze deel uit maken van deze steeds veranderende omgeving, het zich kunnen verbinden met anderen en het op een veerkrachtige manier hanteren van moeilijke gebeurtenissen, staat hierbij centraal.

Producten en programma’s die gaan over mens-zijn en veerkracht

Het ontwikkelen van producten, programma’s en het bieden van trainingen is de manier waarop we vanuit het Veerkracht Expertisecentrum willen bijdragen aan dit thema van humaniteit en veerkracht. Theoretische- en wetenschappelijke bevindingen tastbaar, kindvriendelijk en concreet maken vormen hierbij onze hoofdactiviteit. Vanuit het Veerkracht Expertisecentrum willen we dan ook het verhaal van mens-zijn, veerkracht en mentale gezondheid centraal stellen op een tastbare en kindvriendelijke manier.  Hulpverleners en ouders tools aanreiken om de theorie om te zetten in de praktijk op interactieve manieren zijn enkele van de pijlers uit onze werking. Een deel van de opbrengsten van onze producten en programma’s worden gehanteerd om goede doelen projecten te ondersteunen.

actualiteiten

DE VEERKRACHTPUZZEL

De Veerkrachtpuzzel biedt een raamwerk om aan de slag te gaan met thema veerkracht. Het baseert zich op wetenschappelijke bevindingen binnen het domein van veerkracht. Het raamwerk biedt een kapstok om het thema veerkracht tastbaar te maken in de praktijk. Dit steeds tegen de achtergrond van de complexiteit en de dynamiek waarmee het thema veerkracht wordt gekenmerkt.  De puzzel wordt als metafoor gehanteerd om simpel, duidelijk en kindvriendelijk te werken rondom veerkracht. Het raamwerk kan in verschillende contexten worden ingezet. Het Veerkracht Expertisecentrum hanteert het concept van de veerkrachtpuzzel als basis voor haar producten en programma’s.

Steun aan goede doelen

Het Veerkracht Expertisecentrum draagt het goede doel een warm hart toe. Een deel van de opbrengsten van de trainingen en producten worden jaarlijks gedoneerd aan de projecten van Child-Flower. Child-Flower richt zich op het vergroten van het psychologisch welbevinden bij (wees) kinderen in Haïti.

Child-flower

Wilt u meer weten over de organisatie Child-Flower

© Copyright - Veerkrachtexpertisecentrum