Programma’s

Het Veerkracht Expertisecentrum ontwikkelt ook programma’s gericht op het thema veerkracht. Is er nood aan een specifiek veerkrachtgerelateerde programma op maat of wilt uw organisatie meer doen met het thema “veerkracht” in de vorm van een project, dan kan u steeds contact met ons opnemen.

Inhoud programma’s

De programma’s richten zich op het versterken van veerkracht en maken veelal gebruik van de producten ontwikkeld door het Veerkracht Expertisecentrum. Hierbij vinden we het steeds belangrijk om ook te kijken naar thema’s als humaniteit en mentale gezondheid. Tevens kan er ook specifieke aandacht zijn voor thema’s als trauma en posttraumatische groei.

Voor wie

Adoptieverenigingen, pleegzorgverenigingen, begeleidingsinstanties, jeugdhulpverleningsinstanties, GGZ-instellingen, medische centra, onderwijsinstanties, vluchtelingenhulpverlening, kinderdorpen, kinderhuizen, e.a. kunnen gebruik maken van de programma’s of een samenwerking aanvragen  met het veerkrachtexpertisecentrum. Belangrijk in de samenwerking is dat de samenwerkingspartner oog heeft voor het thema veerkracht in relatie tot het thema humaniteit.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem dan contact met ons op

Projecten

Centrale thema’s

  • Er wordt steeds geïnvesteerd rondom het versterken van relaties tussen het kind,  zorgfiguren, steunfiguren en zijn bredere sociale omgeving als basis voor veerkracht.
  • De community rondom het kind heeft een belangrijke rol en wordt zoveel mogelijk betrokken in het programma.
  • De ecologische systeem benadering zoals geformuleerd door Urie Bronfrenbrenner en Michael Ungar vormen mee de contextuele basis van waaruit het programma zoveel mogelijk wordt ingebed in de verschillende sociale-, maatschappelijke lagen.
  • Activiteiten dienen steeds tot stand te komen met expliciete aandacht voor thema’s van sociale inbedding en humaniteit.
  • Horizontale samenwerking en het creëren van een op maat vraaggestuurd aanbod is een randvoorwaarde in het komen tot een project.

© Copyright - Veerkrachtexpertisecentrum