Trainingen

Het veerkrachtexpertisecentrum biedt trainingen, vormingen en symposia in het werken met de “veerkrachtpuzzel”  of andere thema’s gerelateerd aan veerkracht en trauma.

Inhoud trainingen

Tijdens de training “veerkrachtpuzzel” wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de wetenschappelijke achtergrond , de ontstaansgeschiedenis, de opbouw van het werkkader en de concrete implementatie van het veerkrachtwerkkader op de werkvloer. Hiernaast kan er uitgebreid stil worden gestaan bij het opzetten van een eigen groepsprogramma of het uitbouwen van individuele begeleidingssessies gericht op het versterken van veerkracht bij kinderen, jongeren en gezinnen.

De uitgebreide training omvat in het totaal 3 dagen. Tevens kunnen er ook steeds lezingen, workshops en vormingen op maat worden aangevraagd. Thema’s hebben dan veelal betrekking op trauma en veerkracht in het algemeen of de “veerkrachtpuzzel” in het bijzonder. Voor offertes kan er contact worden opgenomen via e-mail of telefonisch.

Training en materialen

Elke instantie die een training “veerkrachtpuzzel”  aanvraagt kan eveneens een veerkracht materialendoos aanvragen van waaruit er tijdens de training aandacht is over het gebruik van de veerkrachtmaterialen in het samen komen tot de diverse veerkrachtpuzzels van kinderen, jongeren en gezinnen.

© Copyright - Veerkrachtexpertisecentrum