Het “Good Beginnings” preventieprogramma is gericht op het bevorderen van veerkracht bij moeders en kinderen die te maken kregen met het HELLP syndroom, een levensbedreigende ziekte die het welzijn van moeder en kind ernstig onder druk zet. Het programma richt zich op vroegpreventie en vroeginterventie en beoogt de mogelijke negatieve psychische gevolgen voor de persoonlijke-, pedagogische-, en kind ontwikkeling vroegtijdig te verminderen. Het project is een samenwerking tussen Envida, UZM en het Veerkrachtexpertisecentrum.