Het Young Leaderschip Project geeft jongeren de kans te werken rondom leiderschap en positieve gezondheid. Character building (wie ben ik nu), talent building (wat kan ik goed), life skills (wat ga ik doen) en Resilience (hoe kom ik terug in mijn kracht) zijn de 4 fundamentele pijlers van het project. Doorheen het project staat een strength-based benadering centraal waarbij het positieve gezondheidsmodel
(Machteld Huber, 2012) mee de onderlegger vormt van de verschillende activiteiten.
Het Young Leadership Project tracht jonge vluchtelingen te inspireren terug in zichzelf te geloven en betrekt andere partijen bij hun talentontwikkeling, toekomstplanning, identiteitsontwikkeling en maatschappelijke integratie. In het Young Leadership project wordt er ook specifieke aandacht besteed aan het bouwen van een breder netwerk waarop jongeren kunnen terugvallen: een idee gebaseerd op de Afrikaanse wijsheid ‘It takes a village to raise a child’: ieder mens heeft anderen om zich heen nodig om te ontwikkelen.
Het project is een samenwerking tussen Plinthos, De gemeente Sittard, De Provincie Limburg en het Veerkracht Expertisecentrum.